Deze website is van informatieve aard en vormt op geen enkele wijze een specifiek of individueel (gezondheids-) advies. De inhoud is met veel zorg opgesteld, maar dit biedt geen garantie dat de informatie zoals op de website is beschreven, geschikt is voor uw persoonlijk specifieke situatie. De acties die u wel of niet onderneemt ten aanzien van uw gezondheid naar aanleiding van het lezen van de informatie en/of links op deze website, vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Het advies is hoe dan ook dat u ten alle tijden een gekwalificeerd arts of therapeut raadpleegt wanneer u informatie wilt hebben met betrekking tot uw specifieke (gezondheids-) situatie.

MAGNEZOL® onder licentie van Autentic Minerals en ‘De Bella Vitae Groep’ aanvaardt voor bovenstaande geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voort zou komen door gebruik van informatie en/of links op deze website en/of onjuiste toepassing van onze producten.

Ondanks de continuerende aandacht die wij aan deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.

De informatie op onze website is niet bedoeld om ziekte te diagnosticeren, behandelen, of genezen. 
Raadpleeg een arts of gecertificeerd therapeut als u problemen ondervind of twijfelt aan uw specifieke situatie. 

Geen van de producten die in de webshop worden aangeboden zijn medicijnen of voedingswaren. MAGNEZOL® Magnesium Olie en aanverwante producten met MAGNEZOL® Magnesium (MgCl2-6H2O) vallen wettelijk onder de categorie cosmetica producten, en zijn onderhevig aan de bijbehorende regelgeving.